Zazz Energys planerade produktion av bioolja i Patras, Grekland

Som tidigare kommunicerats har Zazz Energy tecknat en avsiktsförklaring om att bygga en biooljefabrik tillsammans med partnern NAIS Energy PC. Anläggningens tänkta läge är Patras, Grekland, och den planerade produktionskapaciteten är 14 000 ton bioolja per år.

Unik patenterad teknik möjliggör produktion av bioolja från organiskt avfall

Syftet med fabriken, som blir den andra i Europa i sitt slag och baseras på en unik patenterad teknik som Nais Energy PC har rättigheterna till, är produktion av biofluider med andra generationens enzymteknik som i korthet innebär att restoljan blandas med enzymer i flera reaktorsteg och att glycerol samt vatten avskiljs från slutprodukten. Denna teknik möjliggör omvandling av organiskt oljeavfall till bioolja av högsta kvalitet. Med produktionsanläggningen skapas möjligheten att kontrollera flödet från avfall till kraftvärmeproduktion som stödjer en lokal cirkulär ekonomi.

Råvaror – teknik

Råvarorna i processen kommer att vara alla typer använda organiska oljor som mat- och frityrolja, animaliska fetter och slakteriavfall med fettsyror upp till 100% F.F.A. (fria fettsyror). Grön enzymatisk teknik är en produktionsteknik på tillväxt eftersom den erbjuder många fördelar för tillverkare av flytande biobränslen som exempelvis möjligheten att återvinna energi ur förorenat avfall. Vidare så löser den enzymatiska processen flera miljöproblem genom lägre energiförbrukning och lägre avfallshanteringskostnader. Tillgången på råvara i Patras betecknas som mycket god och med låga anskaffningskostnader.

Vad skall oljan användas till?

Avsikten är att använda biooljan för elproduktion i Zazz Energys värme- och kraftaggregat, men möjligheten att sälja delar av produktionen på den öppna marknaden på längre kontrakt studeras. Nuvarande marknadspris för bioolja är mycket hög, beroende på en stark efterfrågan från så många sektorer. Som referens kan nämnas att marknadspriserna nu varierar från 1 200 till 2 000 EUR / ton beroende på raffineringsnivå och kvalitet.

Framtida möjligheter

Möjligheten att uppgradera biooljan för andra tillämpningar kommer att studeras för att finna en bra mix för avsättningen av biooljan, där exempelvis användning i marina motorer kan tjäna som en möjlig marknad.

Hur ser anläggningen ut när den är färdigställd?

Anläggningen kommer att utrustas med en värme- och kraftenhet av samma typ som i de tidigare aviserade projekten. Kapaciteten kommer att vara 1MW elkraft, som är den avtalade maximerade nivån för ersättning och en produktionskapacitet på upp till 1MW värme. Dessa kommer att användas för att stödja biooljeproduktionen i första fallet och den återstående kapaciteten ska säljas till elnätet.

Finansiering

Zazz Energy kommer att arbeta med olika möjligheter att finansiera projektet. Förstahandsvalet är att få till stånd samma typ av finansiering genom EU-garanterade lån som för kraftvärmeanläggningarna.