Vi bygger Europas förnybara energisystem

Circle Energy är ett svenskt bolag som arbetar med att nyttja nuvarande kraft och framtida potential i förnybara energikällor och energilagring. Vår mission är att etablera långsiktiga, hållbara och kostnadseffektiva energilösningar som banar väg för ett stabilt energisystem i Europa.

SVENSKT BOLAG BYGGER FÖRNYBARA ENERGISYSTEM FÖR EUROPA

Circle Energy är ett växande företag inom energisektorn som specialiserar sig på solenergi, batterilagring och bioolja. Vi bygger och driftsätter anläggningar för produktion av förnybar energi, vilket bidrar till övergången från fossilberoende till hållbar elkraftproduktion. Circle Energy strävar efter att skapa värde genom effektiv energiproduktion och energilagring med målet att bidra till ett stabilt energisystem för Europa.

PRODUKTION OCH LAGRING AV FÖRNYBAR ENERGI

Vår verksamhet

Bolaget Circle Energy grundades 2019 och noterades på Nasdaq First North Growth Market år 2022. Circle Energy verkar inom energibranschen genom att etablera och driftsätta anläggningar inom förnybar energiproduktion och energilagring. Läs mer om våra huvudsakliga verksamhetsområden nedan.

El från sol

Energilagring

El från bioolja

solel i sverige

Circle Energy har ambitionen att köpa och etablera projekt inom solenergi och energilagring med rätt samarbetpartners. Vi letar initialt efter lämpliga objekt på den svenska marknaden.

ELKRAFT I GREKLAND

Circle Energy har ingått ett 20-årigt leveransavtal av el med Greklands statliga elbolag, Hedno. Circle Energy har etablerat en anläggning med kraftproduktion från förnybar bioolja och erhållit miljötillstånd för ytterligare två anläggningar.

FÖR INVESTERARE

Väx med oss!

Framtidens Energi, Idag

Circle Energy verkar för att bidra till uppbyggnaden av ett stabilt, långsiktigt och hållbart energisystem baserat på förnybara energikällor för Europa. Våra initiativ inom energiproduktion och energilagring bidrar till ett hållbart samhälle och morgondagens energilandskap. Kontakta oss för att veta mer.