Zazz Energys anläggning i Amfilochia närmar sig återstart

Zazz Energy Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) står inför sin hittills största milstolpe i form av återstarten av Amfilochia. Som tidigare kommunicerats förväntas Amfilochia generera 20 miljoner SEK i intäkter per år under de kommande 20 åren.

Efter projektavstämning med den grekiska parten så bedömer bolaget att återstarten blir runt den 15 augusti. Bolaget hade hoppats på att komma i gång denna vecka men en mindre försening har uppstått vilket inte kunde undvikas i detta projekt bland annat på grund av projektets snäva förberedelsetid och försenande leveranser.
 
-”Alla involverade jobbar hårt för att få projektet klart och ser fram emot de första intäkterna som Amfilochia kommer generera redan under tredje kvartalet. Jag och vår nya VD kommer genomföra ett sitebesök i Grekland under vecka 28 och ser fram emot att starta upp anläggningen”, säger jan Törner Tf Vd.