Zazz Energy Sweden AB (publ) startar Amfilochia senast 15 september

Zazz Energy (”Zazz” eller ”Bolaget”) ledning, VD Christian von Uthmann och styrelseledamoten Jan Törner, har efter besök i Grekland i veckan och en genomgång på plats med vår samarbetspartner NAIS har parterna nu enats om produktionsstart senast 15 september.

Den justerade planen tar hänsyn till leveranstider, tillgänglighet för underentreprenörer som bistår med kompetens i projektstarten och erforderliga förberedelsearbeten.

-”Därmed kommer elleverans att ske under tredje kvartalet såsom tidigare planerats”, säger VD Christian von Uthmann.