ZAZZ ENERGY Of SWEDEN AB (PUBL) OFFENTLIGÖR RAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET 2023

DELÅRSRAPPORT Q4, 2023

ÖVERSIKT
Rapporten är upprättad i tusentals svenska kronor, KSEK.
Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden för motsvarande period i föregående år

KONCERNEN, OKTOBER – DECEMBER 2023 I SAMMANDRAG

  • Summa intäkter uppgick till 1 350 (1 652) KSEK
  • Rörelseresultatet uppgick -3 845 (-21 843) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -3 989 (-23 413) KSEK
  • Periodens kassaflöde uppgick till 1 531 (-6 705) KSEK

KONCERNEN, JANUARI – DECEMBER 2023 I SAMMANDRAG

  • Summa intäkter uppgick till 4 922 (4 432) KSEK
  • Rörelseresultatet uppgick -11 762 (-15 955) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till –13 465 (-36 428) KSEK
  • Periodens kassaflöde uppgick till -4 445 (-1 067) KSEK

Rapporten finns i sin helhet på Rapporter – ZAZZ Energy of Sweden AB ,