Zazz Energy of Sweden AB (publ) arbetar för snarast möjliga start av den nya maskinen i Amfilochia

Arbetet med att starta den nya maskinen från Wärtsilä fortgår, men något försenat då vår lokala partner fått leveransproblem från en av sina underleverantörer. Samtliga involverade parter jobbar dedikerat för att avhjälpa problemet för att så snart som möjligt kunna starta den nya maskinen.

Samtidigt producerar de befintliga maskinerna el, vilket Bolaget tidigare kommunicerat genom pressmeddelande den 12 december 2023 samt via uppdateringar på Bolagets hemsida under fliken ”Projekt Amfilochia”. De befintliga maskinerna genererar intäkter och kassaflöde för Bolaget.

Bolaget lämnar i nuläget ingen prognos för starten av den nya maskinen men återkommer med uppdaterad information när testkörningar inleds.