Zazz Energy lämnar in ansökan om miljötillstånd för två anläggningar i Grekland

Förberedelsearbetet för de två tidigare meddelade biokraftvärmeverken har påbörjats. Vi är glada att kunna informera att filen för studier och underlag för godkännande av miljöförhållandena utarbetats och officiellt lämnat till myndigheterna den 31 januari 2023. Det slutliga godkännandet förväntas inom de närmaste 2 månaderna. Anläggningarna förväntas vara i drift under fjärde kvartalet 2023. Med idrifttagningen av den första av dessa två anläggningar är Zazz Energy kassaflödespositivt. Projektet finansieras huvudsakligen lokalt i Grekland med stöd av EU-bidrag. Ilias Tzoufetas, VD och koncernchef för NAIS Energy P.C. säger i detta avseende:
”Den fullständiga filen lämnades in till myndigheterna den 31 januari 2023 och senast i slutet av mars förväntar vi oss att miljövillkoren utfärdas, ett nödvändigt steg för fortsättningen. Nästa steg är undertecknandet av anslutningsavtalen till kraftnätet”.