Zazz Energy i nytt stort projekt i Grekland

Zazz Energy  har fått  en förfrågan och ett LOI att uppföra en anläggning  på 5 MW för framställning av miljövänlig el för den Grekiska marknaden. Projektvärdet uppgår till över 180 MSek.  Förhandlingar pågår och målet är att erhålla lokal finansiering med statliga bidrag.  Projektstarten väntas ske under senhösten 2021, våren 2022.  

”Det är mycket glädjande att vi fortsätter att bygga efterfrågan och förtroende på marknaden för Zazz Energys miljövänliga anläggningar.  Detta projektet blir bolagets största investeringen hittills och målet är att nå statliga bidrag för att finansiera detta viktiga projekt på den  Grekiska marknaden.  Detta utgör viktiga steg för Zazz Energy att förbereda en notering på börsen under senhösten 2021, våren 2022. säger Per Nordberg VD Zazz Energy”