Zazz Energy genomför förändring i ledningen – ny VD tillträder

 Zazz Energys styrelse har i samband med beslutet att genomföra företrädesemissionen även beslutat att styrelseledamoten Jan Törner utses till interim VD från och med den 20 mars och ersätter nuvarande VD Ari Kemppainen som övergår till en rådgivande roll. Styrelsen har utvärderat bolagets situation och de utmaningar som föreligger i samband med de projekt som avtalats samt den planerade återstarten av projektet Amfilochia. Jan har sedan årsskiftet stöttat ledningen med operativa frågor och det faller sig naturligt att Jan, med tanke på att han sedan tidigare utnämnts till vice VD, tar en ännu mer aktiv roll tills dess att en permanent rekrytering är på plats. Ari har varit en tillgång för bolaget med sin erfarenhet från den internationella energimarknaden och kommer att stötta Jan Törner under kommande månad.
”Styrelsen tackar Ari för hans insatser under den tid som han varit VD för bolaget”, säger ordförande Jan Bardell.