Vd Christian Casselborg ökar sitt aktieinnehav

Vd Christian Casselborg har köpt 200 000 aktier i bolaget. Christian ägde sedan tidigare 80 000 aktier och har totalt 280 000 aktier i bolaget. Bolaget har tagit sammanläggningen av bolagets aktier (5:1) i beaktande för denna information.

Stockholm 21 januari 2022

Kontakt; Christian Casselborg VD Zazz Energy of Sweden AB, + 46 76 101 14 08