Ny investering, 1 MW Biooljeanläggning för grön energiproduktion i Grekland. 20-årigt elavtal värt ca 300 miljoner kronor över sin livscykel

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har investerat i en ny Biooljeanläggning på 1MW i Grekland. Denna anläggning följer bolagets tidigare information och ingår i avtalet om att uppföra 10 nya biooljeanläggningar i Grekland. Anläggningen har ett 20-årigt elavtal värt ca 300 miljoner kronor över sin livscykel (ca 15 miljoner kronor per år) samt även möjligheten att sälja varmvatten/värme för ca 3,5 miljoner kronor per år.

Bolaget siktar på att ha anläggningen klar för drift och uppkopplad mot det grekiska elnätet under fjärde kvartalet 2022.

Biooljeanläggningen kommer att uppföras i Patra industriområde enbart några hundra meter från bolagets biomassaanläggning vilket medför mycket positiva synergieffekter kostnadsmässigt när det kommer till drift och underhåll samt försäljning av varmvatten/värme.

Christian Casselborg, VD för ZAZZ Energy, ”Det är viktigt för ZAZZ Energy att vi utnyttjar de licenser gällande 20-åriga elavtal som vi har knutit upp i Grekland. Med denna investering kommer vi att ha tre anläggningar i drift innan årsskiftet. För varje anläggning som tillförs bolaget så ser utsikterna för 2023 än mer lovande ut!”