Ny investering 1 MW Biomassaanläggning för miljövänlig energiproduktion i Grekland – 20 årigt avtal – Option på 4 nya Biomassaanläggningar

Zazz Energy ökar nu investeringstakten med en ny investering i en Biomassaanläggning (Fas 1) för grön energiproduktion på den grekiska marknaden. Avtalet omfattar en anläggning på 1 MW med elproduktion under 20 år med en option på 4 nya anläggningar av samma storlek.

Zazz Energy har ingått ett tomtavtal med befintlig byggnad för anläggningen. Anläggningen planeras att tas i drift under sommaren 2022 för produktion och försäljning av miljövänlig el och varmvatten på den grekiska marknaden. Anläggning kommer även att producera biokol samt trävinäger.

Avtalet innebär att Zazz Energy har rätt att under 20 år förse den grekiska marknaden med miljövänlig el.

Den totala Investeringen uppgår till ca 25 MSEK. Bolaget har även erhållit en option med rätt att etablera ytterligare 4 st biomassaanläggningar för att förse den grekiska marknaden med miljövänlig energi. Den framförhandlade optionen innebär ett totalt anläggningsvärde på ca 100 MSEK.

”Det är glädjande att vi nu kan starta i gång arbetet med biomassaanläggningen. Denna anläggning är ett mycket viktigt utvecklingssteg för Zazz Energy som en etablerad producent av miljövänlig energi och biokol.  Zazz Energys affärsområden omfattar biomassa och den sedan tidigare etablerade biooljeanläggningen. Att vi nu även kan börja planera försäljning av biokol samt trävinäger stärker vårt erbjudande till marknaden. Elavtalets längd på 20 år med option för ytterligare investeringar ger bolaget en stark affärsbas, säger Christian Casselborg Vd i Zazz Energy of Sweden AB”

”Ett stort och viktigt steg för Zazz Energy som en global aktör för att säkerställa samhällets viktiga och långsiktiga omställning till grön energiproduktion, säger Per Nordberg, Ordf i Zazz Energy of Sweden AB

Stockholm 20 januari 2022

Kontakt; Christian Casselborg VD Zazz Energy of Sweden AB, + 46 76 101 14 08