Kallelse till extra bolagsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) 559212-5685

Kallelse till extra bolagsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) 559212-5685

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB

Formulär poströstning extra bolagsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB

Bilaga: Info om föreslagna ledamöter (Bilaga till punkt 6)