Ett antal storägare har meddelat sin avsikt att rösta för föreslagen emission på extra bolagsstämma

Flera större ägare, som tillsammans äger ca 20 procent i Zazz Energy har för avsikt att stödja föreslagen emissionen på den extra bolagstämman angående ändringar av bolagsordningens gränser gällande antalet aktier som kan emitteras och aktiekapitalet.

Zazz Energys styrelse meddelade den 15 mars 2023 uppdaterade villkor för föreslagen företrädesemission samt kallelse till en extra bolagsstämma den 18 april för att besluta om bland annat föreslagen företrädesemission samt ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital för att möjliggöra den föreslagna företrädesemissionen. Ett antal av Bolagets storägare, som tillsammans representerar cirka 20 procent av rösterna i Zazz Energy, har meddelat att de stödjer emissionsförslaget och de uppdaterade villkoren och har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen vid extra bolagsstämman.

Om Zazz Energy of Sweden

Zazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att förverkliga länders miljömål genom etableringar av avfallsförgasnings- och förbränningsanläggningar som producerar grön el och värme. Anläggningarna kan också producera biokol och trävinäger. Zazz Energy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive byggnation, installation, utbildning, och service. Zazz Energy kan utöver detta även äga och driva anläggningar i egen regi, på lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket då innebär att Zazz Energy själva producerar grön el och värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger, vilket säljs direkt till kund av Bolaget.