Christian Casselborg utses till ny VD i Zazz Energy of Sweden AB

Zazz Energys styrelse har utnämnt Christian Casselborg till verkställande direktör. Christian tillträder den första november 2021.

Christian Casselborg har en bred och djup erfarenhet av svenskt och internationellt företagande.  Erfarenheterna från såväl noterade som onoterade bolag ger den bredd som är nödvändig för utveckling och byggande av bolag i tidiga utvecklingsskeden. Christian har i sin yrkesroll drivit globala affärsutvecklingsprojekt inom såväl inköp som inom försäljning under de senaste 15 åren.

Christians bakgrund från affärsutvecklande roller med global systemförsäljning inom Ericsson och NKT kommer att utgöra en värdefull kunskap i att möta kundernas specifika behov och utveckla Zazz Energy till en ledande aktör på den viktiga europeiska marknaden för hållbara produkter i samhällets nödvändiga omställning till grön energiproduktion – säger Per Nordberg tillträdande Ordf i Zazz Energy

Jag känner mig hedrad att få styrelsens uppdrag och ansvaret att leda Zazz Energy vidare i denna viktiga tillväxtfas med de aktuella pågående projekten och leveranserna av klimatsmarta anläggningar i Europa och Skandinavien.  Utveckling av klimatsmarta energilösningar påskyndar och möjliggör samhällets viktiga omställning till ett grönt samhälle – säger Christian Casselborg ny VD Zazz Energy

Stockholm den första November, 2021

För ytterligare information:

Per Nordberg Tillträdande Ordf Tel + 46 (0)70 234 00 95

Christian Casselborg VD: Tel: +46 (0)76 101 14 08