Bolagsstyrning

Vår struktur för bolagsstyrning

För att säkerställa att Circle Energy drivs med integritet, transparens och ansvar, har vi etablerat en robust struktur för bolagsstyrning. Här hittar du information om vår:

Ledning

Christian von Uthmann

VD

Erfarenhet: Christian är utbildad civilingenjör vid KTH och tog examen 1989. Han har långvarig affärs och projektledningserfarenhet från både industrin och business konsulting. Christian har jobbat inom tillverknings och processindustri vilket kommer väl till pass på Zazz Energy. Han har också listat och lett ett bolag på NASDAQ First North.

Christian har internationell erfarenhet från arbete i både Europa, Nordamerika och Asien.

Övriga pågående uppdrag: Inga

Innehav i Bolaget: Christian äger 845 756 B-aktier privat i Bolaget.

Sven Cristea

CFO 

Erfarenhet: Sven har varit auktoriserad revisor i 10 år och verksam i revisionsbranschen under 13 år. Sven var delägare i KPMG under åren 2019-2021. CFO i tillväxtbolaget Bangerhead under två år (2021-2023) samt koncernchef i Cristea Industries. Flertalet externa  styrelseuppdrag, bland annat i Born Digital och Devies. Koncernchef i SEVR Group – en koncern med fokus på allt inom ekonomi.

Övriga pågående uppdrag:

  • SEVR Group – VD och ledamot
  • Cristea Industries AB – VD och ledamot
  • Born Digital AB – ledamot
  • Devies Holding AB – ledamot
  • Blead AB – styrelseordförande
  • Tillväxtrevisorn Sverige AB – ledamot
  • Charlize & Matteo by Cristea AB – suppleant

Innehav i Bolaget:  Inget

Styrelse

Jan Törner

Styrelseledamot sedan 2022
och styrelseordförande 2023

Erfarenhet: Civilingenjör från KTH 1980, har haft en rad ledande roller, inom projekt-och energi- samt miljöverksamhet i brett perspektiv, med erfarenhet från både Sverige och internationella projekt, privatfinansierade men också av olika institutioner såsom Världsbanken, EU, Sida m.fl. Jan har även varit VD för ett noterat bolag på First North. Sedan 2012 har Jan drivit egen verksamhet inom en rad branscher med inriktning mot entreprenad och infrastruktur som VD och styrelseledamot.

Övriga pågående uppdrag: Engagerad av UIC, Uppsala Innovation Centre, som affärs coach för start-up företag. Ordinarie styrelseledamot för JTR Management AB samt styrelseordförande för BRF Gotska Sandön.

Innehav i Bolaget: Jan äger 455 900 B-aktier privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja

Jan Bardell

Ledamot sedan 2022 och
ordförande 2022-2023

Erfarenhet: Jan Bardell har studerat företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, pedagogik vid Uppsala universitet samt kurser i företagsledning vid Stockholm School of Economics Executive Education. Tidigare uppdrag inkluderar VD för Climeon, VD för Argynnis Group, VD för ONE Nordic AB, VD för Vattenfall Services, VD för Vattenfall Data, VD för Gestrikekraft.

Övriga pågående uppdrag: VD för Bardell Consult AB, styrelseordförande för Infranord AB, Peptonic Medical AB samt styrelse ledamot för Studsvik AB.

Innehav i Bolaget: Jan äger 165 346 B-aktier i Bolaget

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja

Lotta Ek

Styrelseledamot sedan 2022

Erfarenhet: Civilingenjör med utbildning inom industriell ekonomi internationell vid Linköpings universitet. Lotta började sitt arbetsliv som affärsutvecklare och projektledare inom fastighets- och tågbranschen, Lotta startade företaget EcoTopic AB år 2012 tillsammans med sin partner. EcoTopic är ett konsultbolag som varit engagerade i merparten av alla biokolprojekt i Norden med ett globalt nätverk inom biokol och hållbarhet. Bland annat coachar dom 10 städer i Europa och USA att påbörja biokolproduktion på uppdrag av Bloomberg Philanthropies. Sedan 2019 är Lotta även medgrundare och VD för Biokolprodukter Global AB som köper in och förädlar biokol till klimatneutrala jordar, betong och kolsänkor.

Övriga pågående uppdrag: VD och ordinarie styrelseledamot för Ecotopic AB och Biokolprodukter Global AB.

Innehav i Bolaget: –

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja

John Häger

Ledamot sedan 2024

Erfarenhet: John Häger har en civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet (M) och är sedan 2016 koncern-VD för Duroc AB (publ). John har innan dess haft en tjugoårig karriär på Sandvik Coromant AB, där han bland annat har varit ansvarig för Norden, Baltikum och Polen. Han har även varit VD för Sandvik Coromant Sverige AB.

Övriga pågående uppdrag: Inga andra styrelseuppdrag utöver positioner inom dotterbolag.

Innehav i Bolaget: 24000 BTU B

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja

Revisor

Ben Heidari

Auktoriserad revisor

Certifierad rådgivare

Eminova Fondkommission AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm
Sweden

+46 (0)8- 684 211 10
Adviser@eminova.se

Bolagsordning

Information om aktien

Handelsplats:
Zazz Energy of Sweden ABs aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, vilken är en alternativ marknadsplats, klassificerad som tillväxtmarknad för små och medelstora företag samt multilateral handelsplattform, som regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad.

Lista:
Nasdaq First North Growth Market

Kortnamn:
ZAZZ B

ISIN kod:
SE0017483175

Första handelsdag:
Första handelsdag var den 7 februari 2022

Antal aktier:
Enligt Zazz Energys bolagsordning ska antalet aktier vara lägst 303 141 909 och högst 1 212 567 636 stycken. Antal aktier per 2024-02-14 uppgår till 514 241 909 stycken.

Om Nasdaq First North Growth Market:
Nasdaq First North Growth Market är en MTF-plattform registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65), så som det implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av samma bestämmelser som emittenter på en reglerad huvudmarknad. såsom definierats i EU-lagstiftningen (implementerad i nationell rätt). De lyder istället under en mindre omfattande uppsättning av regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid investering i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier noterade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Zazz Energy of Sweden AB har utsett Eminova Fondkommission till dess Certified Adviser.

Information om bolagets 10 största aktieägare

NamnInnehavRösterRöster %
Nordnet Pensionsförsäkringar43 615 24643 615 2468,5%
Jakob Durling41 700 00041 700 0008,1%
Avanza Penision22 045 86022 045 8604,3%
Onyx Law14 783 04214 783 0422,9%
Jonas Hagberg10 000 00010 000 0001,9%
Tomas Ingberg9 113 8669 113 8661,8%
Patrik Jonsson6 500 0006 500 0001,3%
Albonja Invest6 194 4396 194 4391,2%
Arke Invest5 776 2725 776 2721,1%
Jani Kiviniemi5 500 0005 500 0001,1%

Uppdaterad ägarlista per 2024-02-14

Finansiell kalender

22 NOV 2024

Delårsrapport Q3 2024


23 AUG 2024

Delårsrapport Q2 2024


10 JUN 2024

Årsstämma22 APR 2024

Delårsrapport Q1


14 FEB 2024

Bokslutskommuniké


8 NOV 2023

Delårsrapport Q3


23 AUG 2023

Delårsrapport Q2


17 JUL 2023

Årsstämma


10 MAJ 2023

Delårsrapport Q1